Phần mềm tự động kết bạn Facebook cập nhật version 8.7

Với mục tiêu khắc phục số lượng bạn bè ảo, tăng bạn bè chất lượng cho những người kinh doanh online trên Facebook. Phần mềm tự động kết bạn Facebook cập nhật phiên bản 8.7 với nhiều tính năng thông minh, nổi trội. Hãy cùng phần mềm Ninja tìm hiểu về phần mềm kết bạn…

Phần mềm kéo thành viên vào group facebook – Ninja Add Mem Group

Xây dựng Group là một trong những cách giúp người kinh doanh Online thúc đẩy hoạt động kinh doanh Online hiệu quả hơn. Group là nơi tập trung nhiều người dùng có cùng đặc điểm, tính cách hay sở thích,.. họ là những khách hàng tiềm năng nhất của bạn. Tuy nhiên làm sao để…